НОВИНИ

   
         

16.06.2016

 
   

На 15.06.2016 година се проведе работна среща между ръководствата на ПГХТБТМария Кюри- Разград и БИОВЕТ АД клон Разград.

Като основен акцент бе поставена съвместната дейност между двете институции, свързана с професионалната подготовка на учениците от гимназията и реализирането им на пазара на труда.

Ръководството на БИОВЕТ предложи финансова подкрепа по отношение на материално-техническата база, дофинансиране на паралелката с прием след 7-ми клас и отпускане на целогодишна социална стипендия за всеки ученик. Предлагат и провеждане на практика по специалните предмети на работни места с участието на ментори и учители от гимназията.

На всички завършили обучението си в гимназията, предприятието предлага работни места на различни позиции. На желаещите да продължат образованието си във ВУЗ, ще се окаже финансова подкрепа.

   

На 15.06.2016 година се проведе работна среща между ръководствата на ПГХТБТМария Кюри- Разград и БИОВЕТ АД клон Разград.