Вътрешни правила  
    Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки  
       
    Обществени поръчки  
    Публична покана за избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 година.  
    Публична покана за обществена поръчка "Ремонт на покрив"  
    Публична покана за обществена поръчка "Доставка на учебно-техническо оборудване"